Villapark Lipno Dreams


PRÁVNÍ DOLOŽKA

Pronájem areálu je koordinován spolecností Sun & Snow BV, spolecností s rucením omezeným (s.r.o.) podle Nizozemského práva.

Spolecnost Sun & Snow BV je zodpovedná za správu techto webových stránek a za vyrízení rezervací, které vzniknou na základe zájmu z techto stránek.

Ackoliv jsou informace, které publikuje spolecnost Sun & Snow BV na techto stránkách pripraveny s nejvetší peclivostí, negarantuje spolecnost správnost nebo úplnost dostupných informací, ani za ne nenese žádnou další odpovednost.

Spolecnost Sun & Snow BV tímto prohlašuje, že na smlouvy, které uzavírá s klienty, se vztahují Všeobecné podmínky. Všeobecné podmínky jsou ke stažení zde.